Print side

Sønderborg Aviation Center (SAC)

Sønderborg Lufthavn er allerede etableret som et førende uddannelsessted for Aero-drome Flight Information Service uddannelsen – i det daglige kaldet AFIS-operatører, som er det personale, der bemander kontroltårne i mellemstore og mindre lufthavne.

Kunderne er foreløbig hovedsageligt de norske luftfartsmyndigheder Avinor, som står for driften af 46 større og mindre lufthavne, samt Mærsk Olie og Gas, som benytter AFIS-operatører til håndtering af helikoptertrafikken til og fra platformene i Nordsøen.

Dette forretningsområde vil SAC naturligvis bestræbe sig på at udvikle yderligere, lige-som SAC vil udvikle nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud rettet mod luftfarten i bred forstand.

SAC bidrager dermed til fødekæden af udvikling og innovation i Sønderborg Lufthavn.

Ved interesse kan lufthavnen kontaktes på post@sonderborg-lufthavn.dk