Print side

Selvbriefing


I lufthavnens terminalbygning, til højre for indgangspartiet, forefindes en selvbriefingstation. Her har piloter mulighed for at checke vejr, notams, evt. aktive skydeområder samt afsende flyveplaner. Husk at skrive dit/jeres telefonnummer på flyveplanen og afvent derefter klarmelding fra København briefing førend du/I går ud og starter luftfartøjet.

Operationelle data