Print side

Sønderborg Lufthavn på vej mod nye højder

Sønderborg Lufthavn er et væsentligt element i bestræbelserne på at skabe vækst og tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til Sønderborg-området. I efteråret 2016 satte Sønderborg Kommune derfor en strategiproces i gang, der skal sikre lufthavnen et langsigtet strategisk arbejdsgrundlag, angive retningen for lufthavnens udvikling og belyse potentialer og markedsmuligheder. Strategiarbejdet udføres i tre faser og har både fokus på udviklingen af selve lufthavnen og erhvervsmiljøet i og omkring lufthavnen.

Lufthavnens Advisory Board, lufthavnschef Christian Berg og Sønderborg Kommune står i spidsen for analysearbejdet, som er udført i tæt samarbejde med det lokalt forankrede konsulentfirma EY, der har stor erfaring i luftfartsanalyse. Analysen belyser lufthavnens udviklingsmuligheder, og første fase er nu afsluttet, og resultaterne er blevet præsenteret for både erhvervsudvalget og økonomiudvalget i Sønderborg Kommune.

  • Analysefasen har haft fokus på lufthavnens kerneopgave: drift og udvikling af luftfarten og potentialerne i den erhvervsmæssige udvikling af lufthavnen. Resultatet er, at vi anbefaler, lufthavnens udvikling foregår i moduler for at sikre økonomisk ansvarlighed, siger Jesper Schack fra Advisory Board.

  • Ambitionen er at blive den bedste regionale lufthavn i Danmark, at skabe udvikling af området og flere arbejdspladser. Vi er blevet præsenteret for flere udviklingsscenarier, som skal analyseres nærmere. Første analysefase viser dog klart, at det vil være gavnligt at investere i udvikling af lufthavnen. Det vil blot skulle foregå i moduler, så vi løbende kan sikre, at væksten følger med, fortæller borgmester Erik Lauritzen.

Analysen skal godkendes i erhvervsudvalget i juni, hvorefter strategiarbejdets anden fase kan sættes i gang. Analysen er således første skridt på vej mod en samlet strategi og forretningsplan for Sønderborg Lufthavn. Det samlede strategiarbejde forventes klar i første kvartal 2018 og skal godkendes af det nykonstituerede byråd.

 

Fakta:

Sønderborg Lufthavn er ejet af Sønderborg Kommune og er politisk forankret i erhvervsudvalget. Lufthavnen har et Advisory Board, der fungerer som vejledende organ i forhold til lufthavnens udvikling.

Tilbage