Print side

Handlingsregulativ

§1 Åbningstider 

Åbningstider i henhold til AIP Danmark eller gældende notam

§2 Brændstof

Stk.1

Avgas 100LL

Anlægget er tilgængeligt i lufthavnens publicerede åbningstid

Stk. 2

Jet A1

Ved rekvirering af Jet A1 udenfor den publicerede åbningstid, opkræves der et tankningsgebyr på 500,00 kr. Derudover opkræves der åbningsgebyr fra det tidspunkt hvor der efter anmodning åbnes for tankningstjenesten, her henvises til åbningsafgift jf. taksregulativ §7.

§3 Handlingtarif

Stk. 1

  DKK 117,50 pr. 1.000 kg. beregnet efter flyets max startvægt
 

Platformtjeneste (airside)alene:

60% af fuld pris
 

Passager ekspedition/trafiktjeneste (landside) alene

40% af fuld pris
 

Minimum handlingspris, 100%

DKK 610,00
 

For luftfartøjer med MTOW 5.000 kg. eller derover opkræves der som  

 
 

minimum en obligatorisk airside handling (70,50 pr. 1.000 kg.) min.

DKK 370,00*
     
 

Ved fragtflyvning er der en ekstra afgift pr. lastet/losset 100 kg.

DKK 10,00
     
 

 * Luftfartsselskaber med base i Sønderborg Lufthavn er undtaget

 

Stk. 2

Handling airside

 

  • Marshalling af fly ved ankomst og afgang

  • Placering/fjernelse af stopklodser i samarbejde med piloten

  • Placering/fjernelse af sikringspinde, propelstropper og motordæksler

  • Placering/fjernelse af trapper

  • Last- og losning af bagage og fragt

Stk. 3

Handling landside

 

  • Udarbejdelse og distribuering af dokumenter i forbindelse med afgang/ankomst

  •  Ekspedition og vejledning af passagerer ved check-in

  • Videregivelse af bestillinger på brændstof etc.

  • Bagage eftersyn

  • Person eftersyn

Stk. 4

Ekstra udstyr og ydelser

Følgende ekstra udstyr samt ekstra ydelser kan rekvireres inden for lufthavnens åbningstid. Priserne er pr. påbegyndt ½ time.

GPU28V

DKK 200,00

Gaffeltruck (2 tons) incl. 1 mand pt 30 min

DKK 700,00

Leje af mandskab, pr. time

DKK 350,00
   

Supplerende ydelser

 

Heater pr. 30 min

DKK 300,00

Trappe pr. 30 min

DKK 400,00

CAT 6 (inden for publiceret åbningstid*), første time DKK 4.000,00
CAT 6 efterfølgende time DKK 1.350,00
CAT 7 (inden for publiceret åbningstid*), første time DKK 8.000,00
CAT 7 efterfølgende time DKK 2.700,00
*uden for publiceret åbningstid tillægges åbningsafgift CAT 5 jf. takstregulativ §7
Landside handling (>48 pax) uden for publiceret åbningstid
pr. time (min. 3 timer)
DKK 450,00
Landside handling (49-63 pax) uden for publiceret åbningstid
pr. time (min. 3 timer)
DKK 900,00

 

§4 De-Icing

Fremkørsel i forbindelse med afisning inden for åbnigstiden*  

DKK 500,00

Fremkørsel i forbindelse med afisning uden for åbningstiden

DKK 3.000,00

Afisning pr. liter type

DKK 29,00

Afisning pr. liter type 2

DKK 40,00

* De-icing skal være til ende bragt inden for åbningstiden

 

§6 Erstatning

Sønderborg Lufthavn er over for kunderne kun ansvarlig for fejl, mangler, driftsforstyrrelser og forsinkelser og lignende ved Sønderborg Lufthavns varer og tjenesteydelser, såfremt Sønderborg Lufthavn har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Sønderborg Lufthavn er uden forpligtelse til at levere og er ikke erstatningsansvarlig for skade som skyldes force majeure eller andre omstændigheder, som er uden for Sønderborg Lufthavns kontrol, uanset om Sønderborg Lufthavn selv deltager i den pågældende konflikt m.v., eller omstændighederne kun rammer en del af Sønderborg Lufthavns funktioner, herunder på grund af:

- lovforskrifter og myndighedsforanstaltninger,
- naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør og borgerlige uroligheder,
- strejke, lockout, boykot og blokade,
- sabotage, terror og hærværk, herunder computervirus og hacking,
- svigt i strømforsyning eller telekommunikation, samt nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til ovennævnte begivenheder, uanset om det er Sønderborg Lufthavn eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, samt
- andre lignende forhold.
Kunden er ikke berettiget til erstatning fra Sønderborg Lufthavn for tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

Dette gælder såvel ved Sønderborg Lufthavns levering af mangelfulde varer og tjenesteydelser, samt ved udebleven eller forsinket levering.

§8 Ansvar 

§8 Liability (eng)

§9 Dispensation

Lufthavnens ledelse kan dispensere fra dette handlingsregulativ.

§10 Gyldighed

Dette regulativ er fastsat af Sønderborg Lufthavn. Regulativet træder i kraft den 01.01.2018, og har gyldighed indtil videre.