Print side

Kameraovervågning af lufthavnen

Lufthavnen har i visse områder installeret kameraovervågning. Hvor disse systemer er sat op, vil det fremgå af tydelig skiltning.


Kameraovervågningen er sat op med begrundelse i at sikre:
− Lufthavnsfaciliteter og luftfarten. Persondataforordningen, artikel 6 stk. 1. litra c).
− lufthavnens ejendom mod tyveri eller hærværk, dets personale, samt uautoriseret indtrængen på de afspærrede     områder. Persondataforordningen, artikel 6 stk. 1. litra f).


Eventuelle overvågningsdata vil alene blive anvendt i tilfælde af opstået hændelse og vil ellers blive over- skrevet i intervaller der ikke overstiger, det som er fastlagt i den nationale lovgivning.


I henhold til databeskyttelseslovgivningen har dem hvis data opbevares en række rettigheder, her kan det anbefales at se Datatilsynet hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Bemærk venligst, at vi kræver visse grundlæggende oplysninger fra dem der søger opnåelse af rettigheder, for at kunne yde den service der anmodes om. Såfremt vedkommende ønsker, at sådanne oplysninger skal helt eller delvist slettes, er der mulighed for, at de ikke vil være i stand til at anvende de tjenester eller ydelse der er til rådighed i lufthavnen, eller alene kan anvende dele heraf.